image Ordliste
802.11b eller 802.11g
802.11b-nettverk kan fungerer med maks. 11 Mbit per sekund. 802.11g-nettverk fungerer med opp til 54 Mbit per sekund.

Tilgangspunkt
Et tilgangpunkt, som også kalles trådløs ruter, danner kjernen i det trådløse nettverket og kontrollerer dettes sikkerhetskonfigurasjon. Hvis du bruker et tilgangpunkt har du et nettverk i infrastrukturmodus.

Ad-hoc
Hver klient kommuniserer direkte med alle de andre enhetene. Det er ingen sentrale tilgangspunkter som kontrollerer trådløs nettverkkommunikasjon. Denne typen nettverk kalles også trådløse node-til-node-nettverk.

APIPA
APIPA (Automatic Private IP Addressing) brukes når din nettverksdatamaskin/-skriver ikke kan hente en IP-adresse fra en DHCP-server.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Numerisk representasjon av et tegn. ASCII-koden for bokstaven A er f.eks. 65.

Pålitelighetskontrollmetode
Typen av trådløs pålitelighetskontroll som brukes i nettverket ditt.

Kanal.
Trådløse nettverk bruker kanaler. Hver kanal bruker en annen radiofrekvens i et forhåndsbestemt område. Alle trådløse enheter i det trådløse nettverket vil bruke samme kanal med mindre disse enhetene er koblet til andre trådløse tilgangspunkter som fungerer som gateway til det trådløse nettverket.

DHCP
En DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) tildeler IP-adresser til nettverksenheter.

DSL
DSL (Digital Subscriber Line) kalles også ADSL eller xDSL. En internettforbindelse med høy hastighet.

EAP
EAP (Extensible Authentication Protocol) som gir rammeverk for pålitelighetskontroll for trådløse og kablede nettverk. EAP bruker en RADIUS-server, som autentiserer brukere i bedriftsnettverk før de får tilgang til det trådløse eller kablede nettverket.

Nettverkskabel (Ethernet-kabel).
Kabelen brukes for å koble inn datamaskin/skriver/multifunksjonsenhet til det kablede nettverket. Ethernet-kabler bruker RJ45-kontakter og selve kabelen er kalles også en "straight-through"-kabel.

Gatewayadresse.
En gatewayadresse gjør at enheten kan kommunisere med andre enheter i andre nettverk. Generelt sett behøver du ikke konfigurere en gatewayadresse.

HEKS.
Forkortelse for HEKSADESIMAL, et nummereringssystem som bruker tallene 0–9 og bokstavene A–F.

Infrastruktur
Hver enhet kommuniserer via et sentralt tilgangpunkt. Dette er den vanligste typen trådløst nettverk.

IP-adresse.
Hver enhet på nettverket må bruke en unik adresse. Denne adressen er kjent som en IP-adresse og må angis manuelt eller kan bli tildelt automatisk ved hjelp av en DHCP-server. En IP-adresse er nødvendig i et TCP/IP-nettverk.

LEAP
LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) En Cisco-protokoll som brukes for 802.1X-pålitelighetskontroll på trådløse LAN-nettverk. Som EAP bruker LEAP en RADIUS-server, som autentiserer brukere i bedriftsnettverk før de får tilgang til det trådløse eller kablede nettverket.

MAC-adresse
En MAC-addresse (Media Access Control) er et unikt, tolvsifret nummer som tildeles hver nettverksenhet.

Nodenavn
Et unikt navn for den trådløse utskriftsenheten. Generelt sett er nodenavnet basert på MAC-adressen.

Signalstyrke
Styrken på det trådløse signalet mellom deg og datamaskinen/multifunksjonsenheten og tilgangpunktet du kommuniserer med.

Nettverksmaske.
En IP-adresse krever også en nettverksmaske. Nettverksmasken angis manuelt eller tildeles automatisk dersom man bruker en DHCP-server. En nettverksmaske er nødvendig i et TCP/IP-nettverk.

SSID
SSID (Service Set Identifier), som også kalles nettverksnavnet, er navnet som ditt trådløse nettverk bruker. I noen trådløse nettverk offentliggjøres ikke SSID-navnet, dette for å øke sikkerheten.

Bryter
En bryter gjør det mulig for flere nettverksenheter å kommunisere med hverandre.

TKIP
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) fjerner den forutsigbarheten som inntrengere kan anvende for å utnytte sikkerhetssvakheter som følger med bruk av manuelt tildelte WEP-nøkler. TKIP-nøkler er automatisk generert og er lenger enn WEP-nøkler og er dermed sikrere enn standard WEP-nøkler

WEP-nøkkel
WEP-nøkkel (Wireless Equivalent Protocol) er et grunnleggende sikkerhetsfunksjon som beskytter ditt trådløse nettverk mot tilfeldige avlytting. WEP-nøkkel kalles også nettverksnøkkel.